Spice India - Nhà Hàng Ấn Độ - Quận 1, TP. HCM

100/2A1 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM

Điện thoại: 02866763784 - 076 44 99 825

  • Spice India - Nhà Hàng Ấn Độ - Quận 1, TP. HCM
  • Spice India - Nhà Hàng Ấn Độ - Quận 1, TP. HCM

Khuyến mãi

ĐỔI ĐỊA CHỈ- KHUYẾN MÃI LỚN

26-06-2020

Nhà hàng Spice India sẽ dời về địa chỉ mới 100/2A1 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM từ ngày 01/07/2020 GIẢM GIÁ 40% cho tổng hóa đơn từ ngày 01/07/2020- 10/07/2020

new address big salehttps://www.facebook.com/restaurantspiceindia/photos/pcb.605557503411865/605557450078537/?type=3&theater

Nhà hàng Spice India 97 Bùi Viện sẽ dời về địa chỉ mới 100/2A1 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM từ ngày 01/07/2020
GIẢM GIÁ 40% cho tổng hóa đơn từ ngày 01/07/2020- 10/07/2020


Hotline: 0764 499 825